AutoCAD Map 3D perusteet

Kesto 2 päivää.

Kenelle
Kurssi sopii kaikille, jotka aloittelevat AutoCAD Map 3D -ohjelman käyttöä ja haluavat perehtyä ohjelman perustoimintoihin ja toimintamalleihin. Kurssi soveltuu hyvin myös henkilöille, jotka eivät päätoimisesti työskentele ohjelmistolla, mutta jotka tarkastelevat, kommentoivat, tulostavat tai joiden tulee olla muutoin perillä ohjelmiston teknisestä toiminnasta (kuten tukihenkilöt).

Tavoitteet
Kurssin käynyt tuntee AutoCAD Map 3D:n toimintamallit ja kykenee tuottamaan, muokkaamaan, tulostamaan ja hallitsemaan piirustuksia suunnittelu- ja piirtotyössään.

Sisältö
– AutoCAD Map 3D:n käyttöliittymä
– Piirtovirheiden korjaaminen
– Ominaisuustietojen liittäminen DWG-kohteisiin
– DWG projektitiedostona
– DWG-objektien luokittelutoiminnot
– Karttojen luominen DWG-tiedostoista
– Merkintätyökalu
– Topologiatoiminnot DWG-tiedoille
– Tietojen muuttaminen
– Paikkatietojen suorakäyttö
– Paikkatietojen analysointi
– Tietojen siirto
– Rasterimuotoisten pintamallinen luominen ja analysointi
– Pistepilvet