Autodesk Inventor peruskurssi

Kesto 2–3 päivää.

Kenelle
Kurssi sopii kaikille, jotka aloittavat Autodesk Inventorin käyttöä ja jotka haluavat oppia ohjelman perustoiminnot ja toimintamallit. Kurssi soveltuu hyvin myös henkilöille, jotka eivät päätoimisesti työskentele ohjelmistolla, mutta jotka tarkastelevat, kommentoivat, tulostavat tai joiden tulee olla muutoin perillä ohjelmiston teknisestä toiminnasta (kuten tukihenkilöt).

Tavoite
Kurssin käynyt tuntee Autodesk Inventorin toimintamallit ja kykenee tuottamaan, muokkaamaan, tulostamaan ja hallitsemaan piirustuksia päivittäisessä suunnittelu- ja piirtotyössään.

Sisältö

 • Yleistä Inventor-ohjelmasta
 • Projektien hallinta
 • Luonnosten piirtäminen
 • Luonnosten rajoitteiden ja mittojen lisääminen
 • 3D-osien luominen, peruspiirteet
 • 3D-mallin viimeistely muotopiirteiden avulla
 • Luonnostasot, työtasot ja niiden hyödyntäminen suunnittelussa
 • Piirustusten luominen, kuvantojen luonti ja muokkaus
 • Piirustusmerkinnät
 • Kokoonpanot
 • Teräsrakenteet
 • Komponenttigeneraattorit
 • Top Down -metodi kokoonpanokeskeisessä suunnittelussa
 • Esitys- ja räjäytyskuvien luonti
 • Animaatiot
 • AutoCAD-tiedostojen hyödyntäminen
 • Tiedonsiirto eri ohjelmien välillä